Cum comand?

Livrare

e shop


 

 

ale societatii comerciale

Orion OK, ca si

cu sediul social la Tvrdého 500/3, 60200 Brno

Numar de identificare: 25550632

inregistrata in Registrul Comertului tinut la Tribunalul Regional din Brno, sectiunea B, insert 2801

pentru vanzarea de bunuri printr-un magazin online situat pe www .orionok.ro.

 

 1. 1. DISPOZIȚII INTRODUCTORIE
  1. 1.1. Aceste condiții de afaceri (denumite în continuare „condiții de afaceri”) ale societății comerciale Orion OK, ca, cu sediul social la Tvrdého 500/3, 60200 Brno, număr de identificare: 25550632, înscrise în Registrul Comerțului ținut la Tribunalul regional din Brno, secțiunea B, insert 2801 (denumit în continuare „vânzătorul”) reglementează în conformitate cu prevederile § 1751 paragraful 1 din Legea nr. 89/2012 Coll., Codul civil, astfel cum a fost modificat (denumit în continuare „Codul civil”) drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care decurg în contextul sau în baza unui contract de cumpărare (denumit în continuare „contractul de cumpărare”) încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (denumită în continuare „cumpărător”) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul internet este operat de vânzător pe site-ul aflat la adresa de internet www.orionok.ro (denumit în continuare „site-ul web”), prin interfața site-ului (denumită în continuare „interfața web a magazinului”").
  2. 1.2. Termenii și condițiile nu se aplică cazurilor în care persoana care intenționează să cumpere bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează atunci când comandă mărfuri în cadrul activității sale sau în exercitarea profesiei independente.
  3. 1.3. Prevederi care abate de la condițiile de afaceri pot fi convenite în contractul de cumpărare. Dispozițiile care abate din contractul de cumpărare au prioritate față de prevederile termenilor și condițiilor.
  4. 1.4. Prevederile termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de cumpărare. Contractul de cumpărare și condițiile comerciale sunt întocmite în limba cehă. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba cehă.
  5. 1.5. Formularea termenilor și condițiilor poate fi modificată sau completată de către vânzător. Această prevedere nu afectează drepturile și obligațiile care decurg în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.
 2.  

 3. 2. CONT DE UTILIZATOR
  1. 2.1. Pe baza inregistrarii cumparatorului efectuata pe site, cumparatorul poate accesa interfata sa de utilizator. Din interfața sa de utilizator, cumpărătorul poate comanda bunuri (denumit în continuare „cont de utilizator”). Dacă interfața web a magazinului o permite, cumpărătorul poate comanda și mărfuri fără înregistrare direct din interfața web a magazinului.
  2. 2.2. La înregistrarea pe site și la comandarea bunurilor, cumpărătorul este obligat să prezinte toate datele corect și veridic. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele specificate în contul de utilizator la orice modificare. Datele furnizate de cumparator in contul de utilizator si la comanda bunurilor sunt considerate corecte de catre vanzator.
  3. 2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat prin nume de utilizator și parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare accesării contului său de utilizator.
  4. 2.4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului de utilizator de către terți.
  5. 2.5. Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil non-stop, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului, sau. întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului terților.
 4.  

 5. 3. ÎNCHEIAREA CONTRACTULUI DE CUMPĂRARE
  1. 3.1. Orice prezentare a mărfurilor plasate în interfața web a magazinului are caracter informativ și vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste bunuri. Prevederile § 1732 alin.2 din Codul civil nu se aplică.
  2. 3.2. Interfața web a magazinului conține informații despre mărfuri, inclusiv prețurile bunurilor individuale și costul returnării bunurilor, în cazul în care aceste bunuri nu pot, prin natura lor, fi returnate prin poștă obișnuită. Prețurile mărfurilor sunt afișate inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile mărfurilor rămân valabile atâta timp cât sunt afișate în interfața web a magazinului. Această prevedere nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții convenite individual.
  3. 3.3. Interfața web a magazinului conține și informații despre costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor. Informațiile privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor enumerate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazurile în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul Republicii Cehe.
  4. 3.4. Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă din interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în principal informații despre:
   1. 3.4.1. mărfurile comandate (bunurile comandate sunt „introduse” de către cumpărător în coșul de cumpărături electronic al interfeței web a magazinului),
   2. 3.4.2. modalitatea de plată a prețului de achiziție, informații despre modalitatea necesară de livrare a comenzii. mărfuri și
   3. 3.4.3. informații despre costurile asociate cu livrarea sub formă de "comandă").
  5. 3.5. Înainte de a trimite comanda către vânzător, cumpărătorul are voie să verifice și să modifice datele pe care cumpărătorul le-a introdus în comandă, chiar și în ceea ce privește capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile făcute la introducerea datelor în comandă. Datele enumerate in comanda sunt considerate corecte de catre vanzator. Imediat după primirea comenzii, Vânzătorul va confirma această primire Cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului specificată în contul de utilizator sau în comandă (denumită în continuare „Adresa de e-mail a Cumpărătorului”).
  6. 3.6. Vânzătorul are întotdeauna dreptul, în funcție de natura comenzii (cantitatea de mărfuri, prețul de achiziție, costurile estimative de transport) să solicite cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau telefonic).
  7. 3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător decurge din livrarea acceptării comenzii (acceptare), care este transmisă de către vânzător cumpărătorului prin e-mail, la adresa de e-mail a cumpărătorului. 
  8. 3.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător în utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile convorbirilor telefonice) vor fi suportate de către cumpărător însuși, iar aceste costuri nu diferă de Rata de baza.
 6.  

 7. 4. PREȚUL MĂRFURII ȘI CONDIȚII DE PLATĂ
  1. 4.1. Cumpărătorul poate plăti vânzătorului prețul mărfurilor și orice costuri asociate cu livrarea mărfurilor conform contractului de cumpărare în următoarele moduri:
   1. 4.1.1. în numerar, la sediul vânzătorului, Kratochvilka 2, 664 91;
   2. 4.1.2. in numerar la livrare la locul specificat de cumparator in comanda;
   3. 4.1.3. transferul fără numerar 
    1. 4.1.3.1. al plății în CZK în contul vânzătorului nr. 2109564095/2700, păstrat la UniCredit Bank (denumit în continuare „contul vânzătorului”);
    2. 4.1.3.2. plăți în EUR în contul vânzătorului nr. 2109564108/2700, păstrat la UniCredit Bank (denumit în continuare „contul vânzătorului”);
   4. 4.1.4. plată GoPay;
   5. 4.1.5. card de plată fără numerar.
  2. 4.2. Odată cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului și costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel, prețul de achiziție include și costurile asociate cu livrarea mărfurilor.
  3. 4.3. Vânzătorul nu solicită de la cumpărător un depozit sau o altă plată similară. Acest lucru nu afectează prevederile Articolului 4.6 din Termeni și Condiții privind obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.
  4. 4.4. În cazul plății în numerar sau în cazul plății la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea mărfii. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție se plătește în termen7 zile de la încheierea contractului de cumpărare.
  5. 4.5. In cazul platii fara numerar, cumparatorul este obligat sa plateasca pretul de achizitie al marfii impreuna cu simbolul de plata variabila. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de cumpărare este îndeplinită atunci când suma relevantă este creditată în contul vânzătorului.
  6. 4.6. Vânzătorul are dreptul, în special în cazul în care cumpărătorul nu confirmă comanda în conformitate cu articolul 3.6, să ceară plata integrală a prețului de cumpărare înainte de a trimite bunurile către cumpărător. Prevederile secțiunii 2119 (1) din Codul civil nu se aplică.
  7. 4.7. Orice reduceri la prețul bunurilor oferite de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele.
  8. 4.8. Dacă acest lucru este obișnuit în relațiile de afaceri sau dacă este prevăzut astfel de reglementările legale general obligatorii, vânzătorul va emite cumpărătorului un document fiscal - o factură - cu privire la plățile efectuate în baza contractului de cumpărare. Vânzătorul este plătitor de taxă pe valoarea adăugată. Documentul fiscal - factura va fi emis de vanzator cumparatorului dupa plata pretului marfii si va fi transmis in format electronic la adresa electronica a cumparatorului.
  9. 4.9. Potrivit Actului de înregistrare a vânzărilor, vânzătorul este obligat să elibereze o chitanță cumpărătorului. Totodată, acesta este obligat să înregistreze online veniturile primite la administratorul fiscal; în cazul unei defecțiuni tehnice, cel târziu în 48 de ore.
 8.  

 9. 5. RETRAGERE DIN CONTRACTUL DE CUMPĂRARE
  1. 5.1. Cumpărătorul recunoaște că, conform prevederilor § 1837 din Codul civil, nu este posibilă retragerea din contractul de cumpărare pentru furnizarea de bunuri, care a fost modificat conform dorințelor cumpărătorului sau persoanei acestuia, din contractul de cumpărare pentru livrarea mărfurilor perisabile, precum și mărfurile care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare, dintr-un contract de cumpărare pentru furnizarea de bunuri într-un ambalaj sigilat pe care consumatorul le-a scos din pachet și nu poate fi returnate din motive de igienă și dintr-un contract de cumpărare pentru furnizarea de înregistrări audio sau video sau un program de calculator, dacă acesta și-a spart ambalajul original.
  2. 5.2. Dacă nu este un caz menționat la articolul 5.1 din Termeni și condiții sau un alt caz în care nu este posibilă retragerea din contractul de cumpărare, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în conformitate cu prevederile § 1829. alin.1 C. civ., în termen de paisprezece (14) zile de la primirea mărfii, iar dacă obiectul contractului de cumpărare îl constituie mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor piese, acest termen curge de la data primirii ultimei livrarea bunurilor. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie transmisă vânzătorului în termenul specificat în teza anterioară. Pentru a se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate folosi modelul de formular pus la dispoziție de vânzător, care este atașat termenilor și condițiilor. Retragerea din contractul de cumpărare poate fi trimisă de cumpărător la adresa biroului vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului .
  3. 5.3. În cazul retragerii din contractul de cumpărare în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, contractul de cumpărare este anulat de la început. Bunurile trebuie returnate vânzătorului de către cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la livrarea retragerii din contractul de cumpărare către vânzător. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul suportă costurile asociate returnării bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate din cauza naturii lor prin poștă obișnuită.
  4. 5.4. În cazul retragerii din contractul de cumpărare în temeiul articolului 5.2 din Termeni și condiții, vânzătorul va returna fondurile primite de la cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contractul de cumpărare de către cumpărător, în același mod ca și cum vânzătorul a primit de la cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna prestația furnizată de cumpărător la returnarea bunurilor către cumpărător sau în alt mod, dacă cumpărătorul este de acord și cumpărătorul nu suportă costuri suplimentare. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să returneze bunurile sau să dovedească că a trimis bunurile vânzătorului.
  5. 5.5. Vânzătorul este îndreptățit să compenseze unilateral cererea de despăgubire pentru daune produse mărfurilor cu cererea cumpărătorului de rambursare a prețului de achiziție.
  6. 5.6. În cazurile în care cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în conformitate cu prevederile § 1829 paragraful 1 din Codul civil, vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în orice moment, până la preluarea bunurilor. de către cumpărător. Într-un astfel de caz, vânzătorul va returna prețul de cumpărare cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, fără numerar, în contul specificat de către cumpărător.
  7. 5.7. În cazul în care un cadou este oferit cumpărătorului împreună cu bunurile, contractul de cadou între vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou pentru un astfel de cadou își pierde efectul, iar cumpărătorul. este obligat să returneze cadoul dat.
 10.  

 11. 6. TRANSPORTUL SI LIVRAREA MARFII
  1. 6.1. In cazul in care modul de transport este contractat pe baza unei cereri speciale a cumparatorului, cumparatorul suporta riscul si orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.
  2. 6.2. În cazul în care vânzătorul este obligat prin contractul de cumpărare să livreze bunurile în locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.
  3. 6.3. În cazul în care din motive din partea cumpărătorului este necesară livrarea repetă a mărfurilor sau în alt mod decât cel menționat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate livrării repetate a bunurilor, respectiv. costurile asociate cu o altă metodă de livrare.
  4. 6.4. La primirea mărfii de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfurilor și în cazul oricăror defecte să anunțe imediat transportatorul. În cazul constatării unei încălcări a ambalajului care indică intrarea neautorizată în transport, cumpărătorul nu trebuie să preia transportul de la transportator. Acest lucru nu afectează drepturile cumpărătorului de răspundere pentru defectele bunurilor și alte drepturi ale cumpărătorului care decurg din reglementările legale general obligatorii.
  5. 6.5. Alte drepturi și obligații ale părților în transportul mărfurilor pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de vânzător.
 12.  

 13. 7. DREPTURILE DIN EXECUTAREA DEFECTUATĂ
  1. 7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile de la executarea defectuoasă sunt reglementate de reglementările legale relevante, general obligatorii (în special prevederile Secțiunilor 1914 până la 1925, Secțiunilor 2099 până la 2117 și Secțiunilor 2161 până la 2174 din Codul civil și Legea nr. 634/1992 Coll., privind protecția consumatorului, cu modificările ulterioare).
  2. 7.2. Vânzătorul răspunde cumpărătorului că bunurile sunt lipsite de defecte la primire. În special, vânzătorul răspunde cumpărătorului că în momentul în care cumpărătorul a preluat bunurile:
   1. 7.2.1. bunurile au caracteristicile convenite de părți și, în lipsa unui acord, caracteristicile descrise de vânzător sau producător sau așteptate de către cumpărătorului, mărfurile sunt adecvate
   2. 7.2.2. scopului declarat de vânzător pentru utilizarea lor sau pentru care sunt utilizate în mod obișnuit bunuri de acest tip,
   3. 7.2.3. bunurile corespund ca calitate sau design eșantionului sau modelului convenit, dacă calitatea sau designul a fost determinată conform eșantionul sau modelul convenit
   4. 7.2.4. , mărfurile în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și
   5. 7.2.5. mărfurile respectă cerințele legislației.
  3. 7.3. Dacă defectul devine evident în termen de șase luni de la primire, bunurile sunt considerate ca fiind defecte la momentul primirii.
  4. 7.4. Vânzătorul are obligații din defectuozitate cel puțin în măsura în care persistă obligațiile din defectuozitate ale producătorului. În caz contrar, cumpărătorul are dreptul de a exercita dreptul la un defect care apare în bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire. În cazul în care mărfurile vândute, ambalajul acestora, instrucțiunile care însoțesc mărfurile sau publicitatea în conformitate cu alte legislații indică perioada în care mărfurile pot fi utilizate, se aplică prevederile garanției calității. Ca garanție a calității, vânzătorul se obligă ca bunurile să fie apte pentru o utilizare normală pentru o anumită perioadă de timp sau să își păstreze proprietățile obișnuite. În cazul în care cumpărătorul a acuzat pe bună dreptate vânzătorul de un defect al bunului, termenul de exercitare a drepturilor din executarea defectuoasă sau termenul de garanție nu curge pentru perioada în care cumpărătorul nu poate folosi bunurile defecte.
  5. 7.5. Prevederile articolului 7.4 din Termeni și Condiții nu se vor aplica mărfurilor vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care s-a convenit un preț mai mic, uzurii bunurilor cauzate de utilizarea normală a acestora, bunurilor uzate pentru un defect corespunzător gradului de utilizare sau uzură a cumpărătorului sau dacă rezultă din natura mărfii. Dreptul de executare cu defect nu aparține cumpărătorului, dacă cumpărătorul a știut înainte de preluarea mărfii că marfa este defecte, sau dacă cumpărătorul a cauzat el însuși defectul.
  6. 7.6. Drepturile din răspunderea pentru vicii ale mărfurilor se aplică vânzătorului. Cu toate acestea, în cazul în care confirmarea emisă de vânzător cu privire la sfera drepturilor de răspundere pentru vicii (în sensul dispozițiilor § 2166 din Codul civil) menționează o altă persoană desemnată pentru reparație, care este mai aproape de locul sau locul vânzătorului pentru cumpărător, cumpărătorul își exercită dreptul de reparare care este destinat să efectueze reparația. Cu excepția cazurilor în care o altă persoană este desemnată să efectueze reparația conform tezei anterioare, vânzătorul este obligat să accepte o reclamație în orice unitate în care acceptarea reclamației este posibilă cu privire la gama de produse sau servicii furnizate, sau în sediul social sau locul de afaceri al vânzătorului. Vânzătorul este obligat să emită o confirmare scrisă către cumpărător despre momentul în care cumpărătorul și-a exercitat dreptul, care este conținutul reclamației și ce modalitate de tratare a reclamației solicită cumpărătorul; și o confirmare a datei și modului de tratare a reclamației, inclusiv o confirmare a reparației și a duratei acesteia, sau o justificare scrisă pentru respingerea reclamației. Această obligație se aplică și altor persoane desemnate de vânzător pentru a efectua reparația.
  7. 7.7. Cumpărătorul își poate exercita în mod special drepturile de răspundere pentru defectele mărfurilor, în special în persoană la Kratochvilka 2, 664 91, prin telefon la +420777782804 sau prin e-mail la .
  8. 7.8. Cumpărătorul va informa vânzătorul ce drept a ales, la notificarea defectului, sau fără întârzieri nejustificate după notificarea defectului. Cumpărătorul nu poate schimba alegerea fără acordul vânzătorului; aceasta nu se aplica daca cumparatorul a solicitat repararea unui defect care se dovedeste a fi ireparabil.
  9. 7.9. În cazul în care bunurile nu au proprietățile specificate la articolul 7.2 din Termeni și condiții, cumpărătorul poate solicita livrarea de bunuri noi fără defecte, dacă aceasta nu este disproporționată din cauza naturii defectului, dar dacă defectul privește doar o parte din mărfurilor, cumpărătorul poate solicita doar înlocuirea piesei; dacă acest lucru nu este posibil, acesta se poate retrage din contract. Totuși, dacă aceasta este disproporționată din cauza naturii defectului, mai ales dacă defectul poate fi înlăturat fără întârzieri nejustificate, cumpărătorul are dreptul la înlăturarea gratuită a defectului. Cumpărătorul are dreptul de a livra mărfuri noi sau de a înlocui piese chiar și în cazul unui defect remediabil, dacă nu poate folosi bunurile în mod corespunzător din cauza reapariției defecțiunii după reparație sau din cauza unui număr mai mare de defecte. In acest caz, cumparatorul are si dreptul de a se retrage din contract. În cazul în care cumpărătorul nu se retrage din contract sau nu își exercită dreptul de a livra bunuri noi fără defecte, de a înlocui componentele acestuia sau de a repara bunurile, acesta poate solicita o reducere rezonabilă. Cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă chiar dacă vânzătorul nu poate livra mărfuri noi fără defecte, înlocuiește piesa sau repara bunurile, precum și dacă vânzătorul nu aranjează o remediere într-un termen rezonabil sau dacă aranjarea unei remedii ar cauza dificultăți semnificative pentru cumpărător.
  10. 7.10. Oricine are dreptul în temeiul § 1923 din Codul civil, are, de asemenea, dreptul la rambursarea costurilor suportate în mod rapid în exercitarea acestui drept. Însă, dacă dreptul la despăgubire nu se exercită în termen de o lună de la expirarea termenului în care urmează a fi invocat viciul, instanța nu va acorda dreptul dacă vânzătorul obiectează că dreptul la despăgubire nu a fost exercitat la timp.
  11. 7.11. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru vicii pot fi reglementate prin procedura de reclamație a vânzătorului.
 14.  

 15. 8. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE
  1. 8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor achitând prețul integral de achiziție al bunurilor.
  2. 8.2. În raport cu cumpărătorul, vânzătorul nu este obligat de niciun cod de conduită în sensul prevederilor § 1826 alin. e) din Codul civil.
  3. 8.3. Vânzătorul tratează reclamațiile consumatorilor prin adresa electronică . Vânzătorul va trimite informații despre soluționarea reclamației cumpărătorului pe adresa de e-mail a cumpărătorului.
  4. 8.4. Autoritatea cehă de control al comerțului, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, adresa de internet: https://adr.coi.cz/cs, este responsabilă pentru soluționarea judiciară a litigiilor de consum care decurg din contractul de cumpărare. Platforma online de soluționare a litigiilor de la http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru a soluționa litigiile dintre vânzător și cumpărător în temeiul contractului de cumpărare.
  5. 8.5. Centrul European al Consumatorilor Republica Cehă, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa de internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz este un punct de contact în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentul European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul de soluționare online a litigiilor de consumator).
  6. 8.6. Vânzătorul are dreptul de a vinde mărfuri pe baza unei licențe comerciale. Controlul licențelor comerciale se efectuează de către biroul de licențe comerciale relevant în competența sa. Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal supraveghează domeniul protecției datelor cu caracter personal. Autoritatea cehă de inspecție a comerțului, într-o măsură limitată, supraveghează respectarea Legii nr. 634/1992 Coll., privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată.
  7. 8.7. Cumpărătorul își asumă prin prezenta riscul unei schimbări a circumstanțelor în sensul § 1765 paragraful 2 din Codul civil.
 16.  

 17. 9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
  1. 9.1. Obligația sa de a furniza informații cumpărătorului în sensul articolului 13 din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a datelor cu caracter personal. astfel de date și de abrogare a Directivei 95/46/CE „Regulamentul GDPR”) referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul îndeplinirii contractului de cumpărare, în scopul negocierii contractului de cumpărare și în scopul îndeplinirii obligațiilor publice. a vânzătorului se realizează de către vânzător printr-un document special.
 18.  

 19. 10. TRIMITEREA MESAJELOR COMERCIALE ȘI STOCAREA COOKIE-URILOR
  1. 10.1. Cumpărătorul este de acord, în conformitate cu prevederile Secțiunii 7, paragraful 2 din Legea nr. 480/2004 Coll., privind anumite servicii ale societății informaționale și privind modificările la anumite acte (Legea privind anumite servicii societății informaționale) , cu modificările ulterioare, pentru a trimite comunicări comerciale de către vânzător la adresa electronică sau numărul de telefon al cumpărătorului. Vânzătorul își îndeplinește obligația de informare față de cumpărător în sensul articolului 13 din Regulamentul GDPR referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul trimiterii de comunicări comerciale prin intermediul unui document special.
  2. 10.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea așa-numitelor cookie-uri pe computerul său. Dacă este posibil să se efectueze o achiziție de pe site și să îndeplinească obligațiile vânzătorului conform contractului de cumpărare fără a stoca așa-numitele cookie-uri pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate revoca oricând consimțământul conform propoziției anterioare.
 20.  

 21. 11. LIVRARE
  1. 11.1. Cumpărătorul poate fi livrat la adresa de e-mail a Cumpărătorului.
 22.  

 23. 12. DISPOZIȚII FINALE
  1. 12.1. Dacă relația stabilită prin contractul de cumpărare conține un element internațional (străin), atunci părțile convin că relația este guvernată de legea cehă. Alegerea legii în temeiul tezei anterioare nu îl privează pe consumatorul care este consumator de protecția oferită de dispozițiile legii de la care nu poate fi derogată prin contract și care altfel s-ar aplica în absența unei alegeri a legii în temeiul articolului 6. (1) din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I).
  2. 12.2. Dacă vreo prevedere a Termenilor și Condițiilor este sau devine invalidă sau ineficientă, prevederea invalidă va fi înlocuită cu o prevedere al cărei sens este cât mai apropiat de prevederea invalidă. Invaliditatea sau ineficacitatea unei prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi.
  3. 12.3. Contractul de cumpărare, inclusiv condițiile de afaceri, este arhivat de vânzător în formă electronică și nu este accesibil.
  4. 12.4. La termeni și condiții este atașat un model de formular pentru retragerea din contractul de cumpărare.
  5. 12.5. Datele de contact ale vânzătorului: adresa de livrare Kratochvilka 2, 664 91, adresa de e-mail , telefon +420777782804.
 24.  

 25. În Brno la 1.1.2021
 26.  

   

 27. Exemplu de formular pentru retragerea din contract
 28.  

 29. Notificare de retragere din contractul de cumpărare
 30. Destinatar:
 31. Adresă:
 32. Declar că prin prezenta mă retrag din contractul de cumpărare pentru achiziționarea acestor bunuri:
 33. Număr comandă sau contract de cumpărare:
 34. Data comenzii bunuri:
 35. Data primirii mărfurilor (data, când am preluat marfa:
 36. Numele și prenumele
 37. dumneavoastră: Adresa dumneavoastră:
 38. Semnătura (dacă este trimisă pe hârtie) ____________________________
 39. Data: